SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
 

Személyes adatok:

Név: Stemler Mihály
Születési hely, idő: Budapest, 1958. január 15.
Családi állapot:párkapcsolatban, 4 felnőtt gyermek
Levelezési cím:9700 Szombathely, Thököly Imre utca 35. 2.emelet 6 ajtó
Telefon: 06-70-453-95-81
E-mail: stemisi@gmail.com


Képzettség:

    * 2001-2008 addiktológiai konzultáns (abszolutóriummal, államvizsga folyamatban) Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar (Budapest)
    * 1997-1999 Munkavállalási, pályaválasztási, életvezetési tanácsadó Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Felsőoktatási Diáktanácsadó Posztgraduális Képzés
    * 1996-1998 Mentálhigiénikus Kossuth Lajos Tudomány Egyetem (Debrecen) Mentálhigiénikus posztgraduális képzés
    * 1979-1983 Tanító, testnevelő tanár Budapesti Tanítóképző Főiskola
    * 1972-1976 Középiskolai érettségi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium Esztergom.

Egyéb képesítések:

    * 1997-2005 Felsőfokú pszichodramatista (pszichodráma vezető), záróvizsga előtt Magyar Pszichodráma Egyesület (Budapest) (500 óra)
    * 1997-2000 Pszichodráma játékmester Magyar Pszichodráma Egyesület (Budapest) (340 óra)
    * 1999-2000 Nemzetközi gyermekpszichodramatista (gyermek pszichodráma vezető) Magyar Pszichodráma Egyesület (Budapest) (100 óra)
    * 1999-2000 NLP Practitioner and Master (300 óra) Dr. Hermann István pszichiáter, Nemzetközi NLP Tréner
    * 1996-1997 Gordon Instruktor (csoportvezető) (100 óra) F. Várkonyi Zsuzsa, Nemzetközi Gordon Kiképző Tréner képzésén
    * 1998-2000 Relaxterapeuta Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület (Budapest) (100 óra)
    * 2000 Simonton csoportvezető / (150 óra) Dr. Hermann István pszichiáter, Simonton Kiképző Tréner képzésén
    * 1998 Nemzetközi facilitátor - Transzformáció Önismereti és Spirituális Társasjáték Mentálhigiénés Programiroda (Budapest)

Egyéb képességek:

    * jogosítvány „B” kategóriás
    * Számítógépes ismeretek (Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer) rendszeres használata a munkámhoz

Szakmai tapasztalat

2006- 2008 mentálhigiénikus, egyéni tanácsadó, csoportvezető, tréner, addiktológus
Napsugár Életház:

    * egyéni és csoportos tanácsadás a böjtről,
    * csoportvezetés
    * tréningek tartása (önismereti és önfejlesztő)
    * szervezetfejlesztési tréning és tanácsadás

2001- 2007 mentálhigiénikus, egyéni tanácsadó, csoportvezető, tréner (magánvállalkozó)
 

Tevékenységi kör:

    * életvezetési tanácsadás nyújtása
    * egyéni tanácsadás (Coaching)
    * drogproblémával küzdő egyének leszoktatása egyéni kezelési terv szerint
    * krízistanácsadás
    * mentálhigiénés csoportok tervezése, vezetése

Jól-Lét Mentálhigiénés Alapítvány szakmai igazgató
Tevékenységi kör:

    * szakmai program kidolgozása a tervezett serdülő drogambulancia, nappali ellátó intézmény és a Tini Tanya Rehabilitációs Otthon részére
    * mintaértékű kezelési program összeállítása a Tini Tanya Rehabilitációs Otthon részére
    * képzési programok összeállítása tantestületek, segítő területek munkatársai, iskolai és egyéb serdülő csoportok részére
    * terápiás és képző csoportok szakmai vezetése a kidolgozott programok alapján
    * drogkoordinátorok és a rehabilitációs otthon leendő munkatársainak képzése

2002- ABN Ambro Bank, OTP Bank , HCN, tréner, előadó, egyéni tanácsadó(coaching)
Tevékenységi körök:

    * az adott személyzet számára speciális képzési terv kidolgozása
    * tréningek vezetése egyéni megrendelések és feladatspecifikációk alapján,
    * interaktív előadások tartása a hatékony kommunikációról,
    * egyéni tanácsadás (Coaching)

Szükséglet szerinti tréningek kidolgozása, pl:

    * Pozitív Gondolkodás Tréning
    * Kiégés elleni tréning
    * Kommunikációs hatékonysági tréning

1995-2001 Mentálhigiénés Programiroda régióvezető (Budapest és Pest Megyei Régió)
Tevékenységei körök:

    * mentálhigiénés képzési programok kidolgozása
    * képzések szervezése pedagógusok, orvosok, segítő szakmák és szülők részére elsősorban a mentálhigiéné és a drogmegelőzés témakörökben;
    * csoportvezetés, kommunikációs, konfliktuskezelő, női eredményességi, szervezetfejlesztés és -hatékonyság témakörökben;
    * szupervíziós csoportok vezetése;
    * „Sport és egészséges életmód napok” nevű rendezvény teljes körű szervezése és lebonyolítása az ország több pontján;
    * „Mentálhigiénés Módszervásár” elnevezésű rendezvény szakmai kitalálása, lebonyolítása évente egyszer, majd nemzetközivé fejlesztése;
    * Kortárs Segítő Műhely megalakítása, működtetése, szakmai programjának kidolgozása, felügyelete;
    * Pozitív Gondolkodók Fesztiválja megalkotása, rendezése, Pozitív Gondolkodók Vasárnapja szervezése havonta egyszer a Merlin Színházban, Pozitív Gondolkodók Klubja műsor szerkesztése, vezetése a TV2, majd az RTL Klub reggeli műsoraiban;
    * Önismereti csoportok vezetése Peremartoni Krisztinával;
    * A jövőkutatás mentálhigiénés szakértője a Stratégia kutatóintézetben
    * Az „érintésterápia” csoportos foglalkozások szakmai alapvetéseinek kidolgozása, terápiás csoportok vezetése érintett populáció számára;
    * Az „örömforrás-tréning” teljes módszertanának kidolgozása, folyamatos fejlesztése, foglalkozások és egyéni munka alapján
    * Civil szervezetek megjelenésének szervezése az Ifjúsági és Sportminisztérium által támogatott rendezvényeken;
    * Drogprevenciós tevékenység szervezése, lebonyolítása a TV2 Mobil Party rendezvényein kortárssegítő fiatalokkal;

1998 - 2002 Stratégiai Kutató Intézet, Civil Egyetem mentálhigiénés szaktanár, csoportvezető, szakmai cikkek (lásd irodalomjegyzék)

1994 - 1995 XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális és Gyámügyi Osztálya osztályvezető helyettes
Feladatok:

    * teljes szakmai és személyzeti átszervezés;
    * kerületi szociális szerkezet kiépítése, az új szociális feladatoknak megfelelően;

1992 - 1994 III. Kerületi Önkormányzat jegyző közvetlen munkatársa
Feladatok:

    * képviselőtestületi döntések előkészítése, törvényességi vizsgálata

1989 - 1992 XI. Kerületi Önkormányzat / XI. Kerületi Tanács Polgármester személyi titkára, Polgármesteri Iroda vezetője Gazdasági, szociálpolitikai tanácsadó
Feladatok:

    * Polgármesteri Hivatal új szervezeti és működési rendjének kialakítása, a megváltozott törvények szerint;
    * Polgármesteri Iroda életrehívása, működtetése,
    * A kerület Szociális térképe és Szociális programja elkészítése;
    * Szociális Kerekasztal megalapítása, munkája koordinálása;
    * Családsegítő központ és ingyenkonyha alapítása, szakmai segítése;

1988 - 1989 Agroinform Film- és Videostúdió cégszervező, operatőr
Feladatok:

    * különálló szervezeti egységek életképes céggé alakítása;

1985 - 1988 Kőbányai Családsegítő Központ Családgondozó, klubvezető, erőnléti és kézilabda edző
Feladatok:

    * klubhálózat kialakítása és működtetése, szakmai koordinációja alkoholista és drogos fiatalok számára;
    * megelőző és leszoktató programok vezetése dr. Gerevich József szakmai támogatásával;
    * edzőterem, hang- és videostúdió létrehozása az egyéni és családterápiás munka segítésére;

1976 - 1985 Maglódi úti Általános Iskola (Budapest) Tanító, testnevelő tanár, napközis nevelő, kézilabda edző

Publikációk / egyedi munkák:
2007

    * Burnout képzés kidolgozása és akkreditálása (Mediconsult Kft.)


2003

    * Mentősök mentálhigiénés képzése (akkreditált egészségügyi képzés)

    * Mák Virág történetei - Gyerekeknek a drogról IVC Mentálhigénés Magazin

    * Multimédiás adatbázis drogtevékenységet végző magyarországi szervezetekről (térbejáráson alapuló, riportokat tartalmazó anyag) Megjelent Warner Music Kiadásában, a V-Tech nagylemez mellékleteként;


2002

    * A pozitív gondolkodásról Üzleti Hét cimű havilapban


2001

    * Tini Tanya Projekt - Invokáció egy álomért Egészségfejlesztés folyóiratban


1995

    * Cikkek a Mentálhigiénés programfüzetben

Szakmai képességek:


    * hatékony szervezőképességem, rendszerlátó képességem segít nagyobb rendezvények, képzések, hosszú terápiás folyamatok kialakításában, szervezésében, lebonyolításában, átlátásában;
    * sikeresen alkalmazom a különböző módszerek és eljárások ötvözéséből kialakított új technikáimat mind az egyéni terápiáim, mind a csoportvezetői munkám során;
    * sokrétű szakmai tapasztalataim és lényeglátásom révén korszerű, információközpontú, hiteles szakmai és oktatási anyagokat, képzési tematikákat alakítok ki, melyeket interaktív előadások, workshopok keretében közvetítek a résztvevőknek;
    * empátiás készségem és kliensközpontú szakmai gondolkodásom segít, hogy kommunikációs, konfliktus- és változáskezelési, életvezetési tanácsadásaim hosszútávon eredményesek legyenek;
    * szívesen használom multimédiás ismereteimet és az internetes technológiákat oktató- és ismeretterjesztő anyagok szerkesztésekor, menedzselésekor.

Hobbijaim: népi faművesség, fafaragás, fotózás (elsősorban digitális), amatőr videózás, olvasás


Budapest, 2009. március


Stemler Mihály

Email:


Jelszó:Összes megjelenítése
A mai nap kérdése (Április 19.):

 Te milyen lámpákat látsz az utadon nap mint nap?

Válasz...
Vendégkönyvbe írták:

" Akit szeretsz,arra előbb-utóbb rátalálsz,egyszerűen azért, mert össze vagy hangolva vele" /Müller Péter/ "És majd amikor sok út nyílik meg előtted,és nem tudod,melyiket válaszd,soha ne taláromra dönts.Ülj le és várj.Ne hagyd,hogy bármi eltérítsen,elvonja a figyelmed,várj és csak várj.Ülj mozdulatlanul,csendben és hallgasd a szíved.Amikor aztán megszólal,kelj fel és menj arra,a merre a szíved húz." Ha szeretlek,meglátom benned azt,akit te is csak ritkán látsz.Ha szeretsz olyan titkokat tudsz kihozni belőlem,amelyről én magam sem tudtam.(Müller Péter) köszönjük a feltétel nélküli őszinte beszélgetést. bambika "Viki"Kapcsolatok | Vendégkönyv | Fórum
Lélek Segítők:

Hozzám
Segítőim
Barátaim
Fórum
Vendégkönyv